fbpx

Ronel Talks Money: Annuiteite

Inleiding:

Ons eerste Ronel Talks Money onderhoud in Afrikaans! In die vorige Ronel Talks Money onderhoud het ons gehoor wat die realiteit rondom aftrede is in Suid-Afrika. In hierdie onderhoud vertel Jaco Pienaar, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Just South Africa ons meer van die na-aftrede produkte wat beskikbaar is – lewensannuiteite, lewende annuiteite en dan ook gemengde annuiteite. Baie waardevolle inligting om jou te help om beter te kan beplan vir aftrede.

Investment Opportunity Ronel Jooste

Van die vrae wat ons beantwoord tydens die onderhoud:

  1. Vertel ons meer van Just South Africa
  2. Just SA het navorsing gedoen rondom die impak van die covid-19 pandemie op aftrede beplanning. Wat was julle bevindinge?
  3. Wat moet mense wie aftrede nader van bewus wees?
  1. Sal jy aanbeveel dat mense wat aftree ‘n gedeelte van hulle enkelbedrag vat om hulle skuld af te betaal?
  2. Verduidelik die verskil tussen lewensannuiteite (life annuities) en lewende annuiteite (living annuities).
  3. Met lewensannuiteite is daar ‘n persepsie dat die kapitaal verloor word by afsterwe van die polishouer. Is dit waar en wat kan gedoen word om dit te vermy?  
  4. Dink jy lewende annuiteite is steeds ‘n goeie opsie?  
  5. Gemengde annuiteite (blended life annuities) – wat behels die produkte en wat is die voordele?
  6. Wat is die belastingimplikasies?
  7. Watse advies kan jy gee vir mense wat aftrede nader en nie genoeg fondse gespaar het nie?

Recent ‘Ronel Talks Money’ interview: The Retirement Reality

Related online course: Master Investments 101

 

Om Just South Africa te kontak:

Website: https://www.justsa.co.za/

 

Ronel Talks Money Orbvest

Thank You